نتایج دوومیدانی انتخ استان سمنان رده آقایان

درخواست حذف این مطلب


نتایج دوومیدانی انتخ استان سمنان -آقایان

به گزارش روابط عمومی باشگاه دوومیدانی تکنیک سمنان ، مسابقات انتخ دوومیدانی استان سمنان در تاریخ 23 فروردین1397 در مجموعه ولایت سمنان و دررده های نونهالان , نوجوانان , جوانان و بزرگسالان برگزار گردید و 60 نفر از دوندگان استان شامل سمنان , شاهرود , دامغان ،گرمسار ومه هر در این دوره از مسابقات حضور داشتند که دوندگان باشگاه تکنیک در مواد مختلف به مصاف حریفان خود رفتند ونتایج ب شده دو و میدانی کاران باشگاه دوومیدانی تکنیک سمنان در این رقابت ها به شرح زیر است:

نتایج بزرگسالان

400 متر : سید سجاد سوم

پرتاب نیزه:ابوالفضل شکریان اول

پرتاب وزنه :حمیدرضا احمدی اول

پرتاب دیسک :حمیدرضا احمدی اول

پرش طول :محمدحسین صوفی ابادی سوم

پرش سه گام :محمد حسین صوفی ابادی اول

نتایج جوانان

سینا 100 متر :سینا سلک سوم

پرش طول : علی محمدیان اول .

سینا سلک دوم

. ابوالفضل جهانشاهرودی سوم

پرش سه گام :علی محمدیان اول

پرتاب وزنه :مهدی احمدی اول

پرتاب دیسک:مهدی احمدی دوم


نتایج نوجوانان

100متر :ابراهیم حیدریه اول

200متر :ابراهیم حیدریه اول

پرش طول :امین همتی

پرش سه گام :امین همتی

پرتاب وزنه : محمد کلاوشی دوم

پرتاب دیسک : محمد کلاوشی اول


نتایج نونهالان

1500متر :علی ضیایی اول

پرتاب وزنه :محمد حسن تجلی دوم

علی زارعی سوم

پرتاب دیسک :محمد حسن تجلی دوم

علی زارعی سوم

مربیان :آقایان حمیدرضا احمدی و محمد احمدی

س رست :محمد احمدی

نفرات برگزیده این دوره از مسابقات طبق نظر کمیته فنی هیات دوومیدانی استان سمنان و با توجه به رکوردهای ب شده طبق تقویم فدراسیون دوومیدانی ایران برای مسابقات قهرمانی کشور در اعزام خواهند شد .

davande-sem.blog.ir

@tecniq